Berichten

De WAB: wat betekent deze nieuwe wet voor u als werkgever?

Per 1 januari 2020 treedt de nieuwe Wet Arbeid in Balans in werking: de WAB. Voor elke werkgever is het van belang om te weten wat er van u wordt verwacht.

De wet is bedoeld om met name de werknemers meer zekerheid op een vaste baan te geven, en de werkgevers te belonen voor het vertrouwen in een werknemer door een lagere WW-premie te innen.

Het verschil tussen de hoge en lage WW-premie is 5%. De tot nu toe gebruikelijke sector premie voor de WW komt per 1 januari 2020 te vervallen.

WW-premie naar type contract

Wanneer betaalt u als werkgever de lage WW-premie:

Heeft u met uw medewerker schriftelijk een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opgesteld die geen oproepovereenkomst is dan betaalt u de lage premie. 

In de volgende situaties mag u ook de lage WW-premie toepassen: 

  • Indien een werknemer jonger is dan 21 jaar, en minder werkt dan 12 uur per week, is de verlaagde WW-premie van toepassing.
  • Wanneer een leerling een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgt en de overeenkomst met de leerling is voorzien van een dagtekening en is opgenomen in de administratie van de werkgever kan de lage WW-premie toegepast worden.
  • Wanneer de werkgever een uitkering werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO) betaalt als werkgeversbetaling of als risicodrager is voor dit deel de werkgever de lage premie verschuldigd.

Herzien van de lage WW-premie:

  • Wanneer de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd uiterlijk 2 maanden na aanvang van de dienstbetrekking binnen 2 maanden eindigt, moet alsnog de hoge WW-premie worden afgedragen.
  • Wanneer er in het kalenderjaar 30% meer uren verloond zijn dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd moet er alsnog met terugwerkende kracht van het gehele jaar de hoge WW-premie worden afgedragen.

Wanneer betaalt u als werkgever de hoge WW-premie:

Voor alle andere arbeidsovereenkomsten dan de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd betaalt u de hoge WW-premie. 

Geen arbeidsovereenkomst aanwezig dan betaalt u toch de hoge WW-premie

De arbeidsovereenkomst welke u heeft afgesloten met een medewerker is een belangrijk document voor de WAB. Het is van groot belang dat elke medewerker een arbeidsovereenkomst heeft. Geen arbeidsovereenkomst betekent automatisch een hoge WW-premie ook al zou deze voor onbepaalde tijd zijn. Mocht een arbeidsovereenkomst ontbreken en ziet u er tegenop om met uw werknemer te onderhandelen neem dan gerust contact met ons op. Wij kunnen u ondersteunen met een overeenkomst waarin het minimale is geregeld, maar wel voldoet aan de wetgeving.

Een paar praktijkvoorbeelden:

Situatie 1. Schriftelijke arbeidsovereenkomst? -> Ja -> Voor onbepaalde tijd? -> Ja -> Oproepovereenkomst? -> Nee -> Lage WW-premie 

Situatie 2. Schriftelijke arbeidsovereenkomst? -> Ja -> Oproepovereenkomst? -> Ja -> Arbeidsovereenkomst met jongere onder 21 jaar voor maximaal 12 uur per week? Of
Arbeidsovereenkomst en praktijkovereenkomst met BBL-leerling? -> Ja -> Lage WW-premie  

Situatie 3. Schriftelijke arbeidsovereenkomst? -> Ja -> Oproepovereenkomst? -> Ja ->
Geen arbeidsovereenkomst met jongere onder 21 jaar voor maximaal 12 uur per week? Of
Geen arbeidsovereenkomst en praktijkovereenkomst met BBL-leerling? -> Hoge WW-premie 

Situatie 4. Schriftelijke arbeidsovereenkomst? -> Voor onbepaalde tijd? -> Nee ->
Arbeidsovereenkomst met jongere onder 21 jaar voor maximaal 12 uur per week? Of
Arbeidsovereenkomst en praktijkovereenkomst met BBL-leerling? -> Ja -> Lage WW-premie 

Situatie 5. Schriftelijke arbeidsovereenkomst? -> Voor onbepaalde tijd? -> Nee ->
Geen arbeidsovereenkomst met jongere onder 21 jaar voor maximaal 12 uur per week? Of 
Geen arbeidsovereenkomst en praktijkovereenkomst met BBL-leerling? -> Nee -> Hoge WW-premie 

Situatie 6. Schriftelijke arbeidsovereenkomst? -> Nee ->
Arbeidsovereenkomst met jongere onder 21 jaar voor maximaal 12 uur per week? Of
Arbeidsovereenkomst en praktijkovereenkomst met BBL-leerling? -> Ja -> Lage WW-premie 

Situatie 7. Schriftelijke arbeidsovereenkomst? -> Nee ->
Geen arbeidsovereenkomst met jongere onder 21 jaar voor maximaal 12 uur per week? Of
Geen arbeidsovereenkomst en praktijkovereenkomst met BBL-leerling? -> Nee -> Hoge WW-premie