Stichtingen en verenigingen

Veel stichtingen en verenigingen maken dankbaar gebruik van de diensten van vrijwilligers. Dat is prachtig. Maar ook in deze non-profitorganisaties gaat vaak veel geld om, geld dat op een correcte manier moet worden verantwoord.

Het is goed om het financiële beheer van uw vereniging, stichting of kerk in professionele handen te leggen. Bijvoorbeeld voor de kascontrole. Na de controle ontvangt u als bestuur een verslag met aanbevelingen voor uw financiële huishouding. Professioneel beheer van uw financiën is het fundament waarop uw vrijwilligers hun belangrijke werk kunnen doen.